โครงการ บ้านรุ่งธนา บริหารงานโดย บริษัทธนาโชคคอนสตรัคชั่นจำกัด ได้ทำการขออนุญาตจัดสรร ที่ดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อย่างถูกต้อง ที่ดินทุกแปลงไม่ติด ภาระผูกพันธ์ ใดๆทั้งสิ้น สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์

ให้ลูกค้าได้ทันที

 

 

 
 
 
บจก. ธนาโชคคอนสตรัคชั่น
โครงการบ้านรุ่งธนา
269/19 ม.3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 052-076086, 08-1716-2604, อีเมล์. rungtana2010@hotmail.com
 
All contests copyright 2010 design by www.modngan.com